Fordervelsens lakeier
Bobby Peruz
Soldiersheep
Translator:
ISBN: 978-82-997381-0-1
Original title: "FORDERVELSENS LAKEIER"

Year:
Number of pages:
Binding: Paperback
Price: 11,50

Fordervelsens lakeier

Bobby Peruz
“The footmen of Depravity”

"Fordervelsens lakeier" is a raw, satirical novel. It tells the story of men in the middle of their combat that no longer have the ability to acknowledge that man in basic is good. The novel is a ruthless story about unscrupulous men, bottomless villainy and the decay of morality. It’s humorous, challenging and includes an original, caricatured gallery of persons that will set their mark.

Back
Bobbyperuz
Bobby Peruz

Bobby Peruz

Bobby Peruz er alter egoet til forfatterkollegiet P.A. Kjørstad, H. Tvinnereim og T. Tufte. Etter Louis Mastersons død, har det norske folk på jakt etter god underholdningslitteratur blitt bombardert med mellomromaner og bedervet krim. Peruz ambisjon er å ta opp arven etter Morgan og fylle tomrommet etter Kane.